NO Norge

Rune Petraborg
Tel. 0047 456 00 941

Vid betalning från utlandet använd dessa koder:

IBAN:SE39 9500 0099 6026 0322 0126
BIC/SWIFT: NDEASESS.