Blanketter för ersättningar vid uppdrag i föreningen.

 

Ersättning för resor
och andra kostnader

Efter en generalmönstring av Smålandsstövare i folkets hus Värnamo bildades
föreningen den 19 april 1969.

Föreningens syfte var att stimurera till fler jaktprov och utställnngar, för att
utveckla rasen jaktligt och exteriört.

 

Officiell Adress 

Svenska Smålandsstövareföreningen
Roger Nilsson
Drev Ekedal
36042 Braås
0706763060

SSF Postgiro 322012-6

 

Vid betalning från utlandet använd dessa koder.
IBAN: SE39 9500 0099 6026 0322 0126.
BIC/SWIFT: NDEASESS