SF Finland

Bengt Lillvik
Tel. 0035 868 45 990

Vid betalning från utlandet använd dessa koder:

IBAN:SE39 9500 0099 6026 0322 0126
BIC/SWIFT: NDEASESS.