På dessa sidor kan lokalavdelningarna informera om sin verksamhet. Möten, träffar eller liknande. Här kommer även rapporter från lokala utställningar att redovisas.

Meddela Tore Nilsson på 076-8412117 eller tore12117@telia.com