Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Uppdateringar

* Ny uppdatering


2023-01-26
Jaktprov

2023-01-25
Valpar

2023-01-23
Jaktprov

2023-01-21
Valpar

2023-01-12
Jaktprov

2022-12-13
Jaktprov

2022-12-07
Jaktprov

2022-12-06
Jaktprov

2022-11-29
Jaktprov

2022-11-27
Jaktprov

2022-11-20
Jaktprov

2022-11-13
Jaktprov

2022-10-30
Jaktprov

2022-10-06
Jaktprov


 


 


 


 


Välkommen till Svenska Smålandsstövareföreningen.

Bildad 1969.


Nyheter.


Rasmästerskapet

Glöm inte bort att starta på vandringspriset rasmästare.
Alla medlemmar som har startat på minst två jaktprov med olika domare deltar.
Öppenklass H/R och Rävprov.
Elitklass H/R och Elitklass Räv som då räknas som två öppenklass.
Gäller under hela jaktsäsongen. Fina priser till vinnarna.


Årsboken 2023

Nu är det hög tid att starta insamlingen av artiklar till årsboken 2023.
Har ni något ni vill få in i boken, mejla det till: tore12117@telia.com
Allt som handlar om våra Smålandsstövare är välkommet.


Klubbmöte 2023

Mötet genomförs enligt beslut digitalt via teams lördagen 11 mars 2023 kl 14.00.
All information kring mötet kommer att finnas här på hemsidan.

En raskonferens genomförs vid utställningen i Östanskär 3 juni.
Föreningen välkomnar alla ägare till Smålandsstövare. Inget krav på medlemskap.
Utdelning av vandringspriser sker vid en middag på kvällen. Mer info kommer.


Avelsråd

Det nya avelsrådet Kristoffer Nyberg har godkänts av SvStk.
Kontaktuppgifter finns under avel.


Klubbmötet 2022

Klubbmötetesprotokoll Klicka här

Årets klubbmöte avhölls i Östersund i helgen. Grillning på fredagdagskvällen. Trevligt
Lördagen började med välbesökt utställning i Bringåsen.
24 hundar var anmälda.
BIR: SE49305/2019 Bonzo. Äg Christel Karlsson Vindeln
Tyvärr inga tikar som gick vidare.

Klubbmötet avlöpte bra. En ny ändring i styrelsen var att Sune Falk valdes in som ledamot.
Livliga diskussioner följde. Motionerna avhandlades och beslutades att följa styrelsens förslag.

Förslag från styrelsen till klubbmötet om nytt rasmästerskap återremitterades till styrelsen.

Förslaget om ny ordning för klubbmöte bifölls. Mer info kommer.

Efter mötet hölls middag och prisutdelning.


Butiken

Påminner om sänkt pris på produkter i butiken.


Utställningar

En ny flik för utställningar har skapats.
Här kommer det att läggas ut BIR o BIM resultat.
Gärna med bilder på vinnarna, med namn på hundar och ägare.
Meddela mig vilken utställning det gäller och hur många som startade. tore12117@telia.com


Parningar

De som har planer på att para sin tik.
Meddela mig även om ni inte har fått någon rekommenderad hane ännu.
Då lägger jag in den på hemsidan.
Det finns köpare som vill boka en valp.

Tore Nilsson
0768412117
tore12117@telia.com


SKK:s Grundregler

Enligt avelskommitten skall våra medlemmar följa SKK:s grundregler. 

Klicka här för att se dom.


Nya stadgar

Efter att ansökan om rasanslutning har godkänts har vi nya stadgar. Stadgar


Angående det beslutade Parningsbidraget 

 


Välkommna till den nya hemsidan. Hoppas den skall falla er i smaken.
Synpunkter och önskemål om utseendet på sidan mottages tacksamt på mail.
För införande av material är det samma som förut.
Tore Nilsson tore12117@telia.com