Skip to content

BD Norrbotten

Klubbmötet 2018 i Luleå

Så var det första klubbmötet avklarat.
Utställningen i Råneå där 25 hundar ställdes för den finska domaren Leni Finne, gav bra resultat. Hälften bedömmdes till Exellent.
BIR o BIS 1 Japp Christel Karlsson Videln
BIM Norrgrännas Effi Roger Nilsson Braås

BIR=20O=20BIS=201=20JAPP=20=20=C3=84gare=20Christel=20Karlsson=20Vindeln.=20BIM=20NORRGR=C3=84NNAS=20EFFI.=20=C3=84gare=20Roger=20Nilsson=20Bra=C3=A5s.-min

Klubbmötet startades med kaffe och smörgås. Därefter öppnade ordförande mötet.
Val av presidium Tommy Sundell Piteå ordf och Mats Nilsson Visseltofta sekreterare.
Mötets punkter avhandlades och valen gjordes. Det valdes in två nya personer, resterande var det omval på. Mer info kommer när protokollet är justerat.
Två ändringar beslöts angående Bruksuppfödarpris o Bruksavelspris se vandringspris

En mycket bra diskusion angående HD problematiken fördes. Tommy Sundell SvStk redogjorde vad Stövarklubben har tänkt göra för att komma tillrätta med den. SKK har också påbörjat ett arbete för att hitta vad som är felaktigt.

Dagen avslutades med en mycket trevlig middag. Utdelning av priser och lotteri genomfördes.

BD Norrbotten län

Kent Karlsson
Kalix