Skip to content

Ansökan om parningsbidrag

Ansökan om parningsbidrag

Föreningen har beslutat att ge ut ett bidrag vid rekommenderad parning.

Bidraget är på max 3000 kr. Milersättning är 25 kr/ mil.

Även veterinärskostnad för progestronprov.