Skip to content

Smålandsstövaredagen

Smålandsstövaredagen Sydsvenska Stövarklubben

2021

Deltagare

SE48752/2017 Sandrevets Sansa 1 ökl  Äg. Peter Johansson

2020

Deltagare:

SE48752/2017 Sandrevets Sansa  2 Ökl  Äg. Peter Johansson

SE16727/2016 Abbe                     3 Ökl   Äg. Göran Simonsson

SE32064/2008 Tuffe                     3 Ökl   Äg. Roland Gustavsson

SE47572/2016 Moghults Ticka       0 Ökl  Äg. Linus Davidsson