Skip to content

Avelsradgivning

AVELSRÅDGIVNING

Avelsråden ska i sitt uppdrag arbeta efter Svenska Kennelklubbens regler och Svenska Stövarklubbens anvisningar för avel.
När man som tikägare har planer på att ta en valpkull efter sin tik, bör man i god tid(minst 2 veckor) innan förväntat löp ta kontakt med någon av avelsråden.

– Tiken ska vara frisk och i god kondition

– jaktprovsmeriterad

– utställd i ukl, ökl med minst good 

Vad innebär en avelsrådgivning 

Avelsrådet ska vara behjälplig i frågeställningar som tikägaren har gällande parning ,valpning m.m. De lämnar ett eller flera förslag på lämplig täckhund med
utgångspunkt från deras kunskaper som gäller :

– släktskap

– önskemål från tikägare ( ex. räv och /eller harhund)

– defekter

– genetisk variation

– jaktegenskaper

– utseende

Tyvärr så är det väldigt ofta som förslagen begränsas till punkten släktskap eftersom vi har en mycket trång avelsbas.

Observera att det inte finns några enkla svar när det gäller avel.

Avelsrådgivningen är precis vad det låter som, en rådgivning.

Tikägaren är alltid den som till slut tar ett beslut om vilken täckhund som ska användas och ansvarar för att SKK-regler om uppfödning efterlevs.

Vi hoppas att tikägaren lyssnar
till de argument som finns och gör ett klokt val.