Skip to content

Avelsprogram

SSF Avelsprogram

Fastställt i Götene den 8/6 1985. Reviderat 29/11 1998.
Reviderat 13/11 2004. Reviderat 12/5 2019.
Rasstandard, Jaktstandard

Målsättning;
Att förbättra
smålandsstövaren som jakthund utan att dess särart
går förlorad.


Mentalt;
Smålandsstövaren skall vara lugn och
harmonisk utan nervösa eller aggressiva beteenden. Toleransen mot störningar
skall vara påtaglig. Hunden skall vara kontaktvillig och visa utpräglad
samarbetsvilja med föraren.

Fysiskt;

Smålandsstövaren skall vara lättränad och så uthållig att den kan
användas till jakt under flera dagar i sträck, även vid svåra yttre
förhållanden.
Beträffande exteriör typ se gällande rasstandard.


Jaktligt;
Smålandsstövaren skall vara rådjursren
och används till jakt på hare och räv.
Efter väl genomförd injagning,
jaktträning och konditionsträning bör den klara kraven för 1 ökl enligt SvStK
jaktprovsregler vid 3-4 års ålder. Höga egenskapspoäng är önskvärt, speciellt
beträffande sök, arbete på slag, jaktlust och samarbete.


Sammanfattning;
Hundar med påtagliga svagheter i
ett eller flera avseenden enligt ovan bör ej användas i avel. Svaghet i enstaka
moment kan tolereras om hunden i övrigt håller mycket hög standard.


I avelsarbetet prioriteras förbättring av följande
jaktegenskaper;


1. Skallets hörbarhet
2. Tapptarbete
3. Drevsäkerhet
4. Väckning på slag

Kriterier för avelsdjur;
Hunden skall uppfylla någon av punkt 1 eller 2 samt
punkt 3. Hunden bör uppfylla punkt 4.
1. Egna jaktprovsmeriter
2. Godkänts vid jaktanlagstest.
(minst motsvarande 3 ökl. jaktprov)
3. Fri från defekter och mentala störningar
4. Exteriör minst GOOD i officiell klass.


Avelsdjuren inhämtas genom;
1. SvStK
2. Länsavdelningarna
3. Hundägarna

Avelsmetodik
1. Listor upprättas över de hanar respektive tikar som uppfyller de uppsatta kriterierna.

2. För att undvika onödigt hög ökningstakt av inavelsgraden skall aveln
spridas på så många djur som möjligt. I enskild kull, bör ökningens takten inte
överstiga 2,5%.
Omparning skall ej ska.

3. Sedan 3 kullar producerats av en
täckhund avstänges denne tills resultat från avkomman visar om han skall
användas vidare i avel.

4. Godkänd för vidare avel blir den hane som med minst 2 tikar erhållit jaktprovsmeriterad avkomma och ingen avkomma med defekter.
Med defekter avses EP, EP-liknande anfall, hjärtfel samt kryptorchism.
Uppträder defekter senare eller i fortsatt avel avstänges hanen från vidare avel.

5. Täckhund tillåts lämna högst 25% av en årsproduktion av valpar under sin levnad.
Årlig valpproduktion beräknas på de senaste 5 åren. För närvarande ca 35.

6. Uppträder andra hälsoproblem eller mentala svagheter skall detta uppmärksammas i avelsarbetet.

7. Om SvStK inför bekämpningsprogram i något avseende skall detta följas noga.