Parningsbidraget.

Det beslutade bidraget har ändrats till en reseersättning på max 3000 kr.
Vid en rekomenderad parning ansöks reseersättning på 18,50 mil hos kassören.
Tomas Hollstenius
0763144384
tomas.hollstenius@hotmail.com