Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Denna sida är enbart för klubbmötet
14-15-16 sep 2020. 

Här finns all information som medlemmar behöver för att kunna delta.

För att medlem skall kunna delta måste vi ha medlemmens e-postadress. 
De adresser som vi har fått in under åren är kanske inte användbara.
För att var säker på att kunna delta måste vi få in fungerande adresser från medlemmar. 
Detta måste ske senast fem dagar före mötets början

Anmäl adress här.


Handlingar från 2019 som skall behandlas och beviljas ansvarsfrihet för styrelsen. 
Dessa finns även i årsboken.

Ekonomisk redovisning

Revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen


Valberedningens förslag till de valen som skall göras. Vill någon nominera annan person meddelas detta till valberedningen senast fem dagar före mötets början till valberedningens sammankallande:
Henric Salmonsson 070-6779952  smalandsstovare@gmail.com 

Förslag 2020 


Ny rambudget 2020. Vill medlem ändra rambudgeten meddelas det till revisorerna senast fem dagar före mötets början.
Jonas Eriksson 070-2850212 

Rambudget 2020