Efter en generalmönstring av Smålandsstövare i folkets hus Värnamo bildades
föreningen den 19 april 1969.

Föreningens syfte var att stimulera till fler jaktprov och utställningar, för att
utveckla rasen jaktligt och exteriört.

Officiell Adress

Svenska Smålandsstövareföreningen
Roger Nilsson
Drev Ekedal
36042 Braås
0474-32040

SSF Postgiro 322012-6

SSF Avelsfond Postgiro 530341-7

Vid betalning från utlandet använd dessa koder.
IBAN: SE39 9500 0099 6026 0322 0126.
BIC/SWIFT: NDEASESS