Bli medlem

Årsavgift 250 kr sätts in på pg 322012-6.
Skriv namn och adress på personen som skall bli medlem.

Om man köper en smålandsstövarvalp bjuder SSF på medlemskap ett år.
Uppfödaren skall meddela SSF vid försäljning av valpar vilka som har köpt.
Det är inte alltid att det blir gjort. Har du köpt en valp men inte fått ett medlemskap kontakta:
Kassören Tomas Hollstenius  tomas.hollstenius@hotmail.com  076-3144384